Hur funkar egentligen schemaläggningen inom vård och omsorg?

Under våren 2022 genomförde Konvoj en enkätundersökning om scheman och schemaläggning riktad till alla som jobbar i vård- och omsorgssektorn. Totalt deltog 1530 personer från 246 kommuner i enkäten. Ta del av resultatet genom att klicka på länken nedan!